Veelgestelde vragen

FAQ – Veel gestelde vragen

Heb je een vraag? Hieronder vind je de meest gestelde vragen. Kijk of je vraag hierbij staat of neem contact met ons op via prikbord@maassluis.nl.

Algemeen

Wanneer is werk vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dat je onbetaald en onverplicht doet, voor anderen of voor de samenleving (www.rijksoverheid.nl).

Voor het UWV is vrijwilligerswerk werk:

 • dat u doet bij een organisatie die door de Belastingdienst is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Of bij een organisatie die voldoet aan de regels voor een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

 • dat bij de vestiging van de organisatie waar u gaat werken al minimaal 1 jaar alleen door vrijwilligers wordt gedaan. Ook mag er bij die vestiging minimaal 1 jaar voordat u het werk gaat doen, geen vacature voor zijn geweest. Als de vestiging of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar werk bij een andere vestiging van deze organisatie. Of bij een vestiging van een vergelijkbare organisatie.

 • waarvoor de (onkosten)vergoeding niet hoger is dan het maximum bedrag dat u voor vrijwilligerswerk mag krijgen. De onkostenvergoeding is inclusief een eventuele reiskostenvergoeding.

Centraal Beheer omschrijft een vrijwilliger als iemand die:

 • vanuit Nederland georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk doen.

 • werkt in het kader van de gemeentelijke tegenprestatie.

 • werkt voor anderen of de samenleving.

 • werk doet met een maatschappelijk belang (niet verzekerd: vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers).

Uit onderzoek van Movisie blijkt dat het in de praktijk lastig is om een definitie van vrijwilligerswerk te geven. Daarom heeft Movisie een draaischijf ontwikkeld waaraan een gemeente aan de hand van acht onderdelen zelf zijn definitie kan bepalen.

Aan de slag op www.prikbordmaassluis.nl

Hoe kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?

Ga naar Inloggen of klik op ‘Inloggen’ rechts bovenin het scherm. Vanuit dit scherm kun je of inloggen of kiezen voor de optie Aanmelden . Vul je gegevens in op het formulier en klik op ‘Verstuur’ of neem zelf contact op met de vacaturebank via 14010 of vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl.

Ik weet mijn wachtwoord niet meer, hoe kan ik een nieuw wachtwoord aanvragen?

Via het scherm waarmee je kunt Inloggen zie je naast de login button de optie Wachtwoord vergeten. Je komt nu op de pagina terecht waar je het wachtwoord kunt laten resetten (je nieuwe wachtwoord ontvang je per mail). Controleer voor de zekerheid ook je spambox. Let op: het e-mailadres dat je hier invult moet gelijk zijn aan de gebruikersnaam waarmee je inlogt.

Hoe plaats ik een vacature?

Vrijwilligersorganisaties kunnen zelf vacatures plaatsen. Dit kan alleen als je je als organisatie eerst registreert bij ons. Daarna ontvang je de inloggegevens. Hiermee kun je inloggen en zelf vacatures plaatsen. De vacaturebank controleert altijd achteraf de vacatures op aantrekkelijkheid.

Hoe kan ik mijn organisatie dan registreren?

Op dit moment kunt u zich als medewerker van een organisatie alleen per e-mail aanmelden. Stuur hiervoor een e-mail naar prikbord@maassluis.nl en vertel ons wie u bent, voor welke organisatie u werkzaam bent en wat u onze vrijwilligers te bieden heeft.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Op welke manier kan ik de vacature vinden die bij mij past?

Met de zoekfilters links op de Vacaturepagina kun je je zoekopdracht verfijnen. Je kunt ook direct een vacature opzoeken door de naam in te voeren in het zoekveld.

Hoe kan ik mij inschrijven op een vacature?

Bij alle vacatures staan de contactgegevens van de organisatie. Je kunt zelf contact opnemen met de organisatie. Als je op ‘Reageren’ drukt kun je direct een bericht sturen naar de organisatie. Om te kunnen reageren op een vacatures dien je ingelogd te zijn.

Kan ik zien op welke vacatures ik ingeschreven ben?

Om te kunnen zien op welke vacatures je hebt gereageerd, log je eerst in. Na het inloggen klik je menu ‘Start’ aan en dan zie je aan de rechterkant van het scherm ‘Mijn Vacatures’. Hier staan alle vacatures waarvoor je je hebt ingeschreven. Ook zie je hier de status van je inschrijving.

Hoe reageer ik op een bericht?

Zoek een vraag- of aanbodbericht op waarop je wilt reageren en klik deze aan. In het tekstvlak onderin kun je een reactie geven op de vraag of het aanbod en deze verzenden naar de desbetreffende vrijwilliger.

Aan de slag als vrijwilliger

Heb ik als vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst nodig?

Een vrijwilligersovereenkomst of -contract is niet verplicht. Een vrijwilligersovereenkomst of –contract zet verwachtingen en afspraken op papier. Zo weet je wat je van elkaar kunt verwachten en kun je elkaar aanspreken op de gemaakte afspraken. De betreffende vrijwilligersorganisatie bepaalt deze afspraken en verwachtingen zelf.

Hoe ziet een vrijwilligersovereenkomst eruit?*

Er is geen standaardmodel voor een vrijwilligersovereenkomst. Je kunt de volgende voorbeelden bekijken en gebruiken. Kijk welke je het meeste aanspreekt.

Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst Vrijwilligerssteunpunt Maassluis

Voorbeeld vrijwilligersovereenkomst Movisie: https://www.movisie.nl/tools/model-vrijwilligersovereenkomst.

Tot welke leeftijd mag je vrijwilligerswerk doen?

Er is geen wettelijke maximum leeftijdsgrens voor het doen van vrijwilligerswerk. Wel kiezen sommige organisaties ervoor om een maximumleeftijd in te stellen. Organisaties gebruiken verschillende argumenten, zoals dat vrijwilligers niet meer representatief zijn of niet goed meer kunnen functioneren. Voor de vrijwillige brandweer bijvoorbeeld, is de leeftijdgrens in de meeste gevallen 55 jaar. Maar andere organisaties hanteren 70 of 80 jaar. Een ander argument is dat verzekeraars leeftijdsgrenzen hanteren die de organisatie dient te volgen.

Er is meestal geen objectieve rechtvaardiging voor het hanteren van leeftijdsgrenzen; organisaties beschikken immers over verschillende meetinstrumenten om het functioneren van individuele vrijwilligers te beoordelen.
Leeftijd is de jongste non-discriminatiegrond die in wetgeving is vastgelegd; de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd (WGBL) dateert van 1 mei 2004. Volgens de WGBL is discriminatie op grond van leeftijd verboden bij het aanbieden van werk. In de WGBL is gekozen voor een ‘half open’ systeem. Dit houdt in dat onderscheid naar leeftijd naar de in de wet genoemde terreinen arbeid en beroepsonderwijs verboden is, tenzij daarvoor een rechtvaardiging op objectieve gronden bestaat. Welke deze gronden zijn, is – op enkele uitzonderingen na – in de wet open gelaten. De wetgever heeft de beoordeling van wat al dan  niet gerechtvaardigd is – en daarmee de uitwerking van de WGBL – bewust overgelaten aan de rechter en de Commissie Gelijke Behandeling. (Bron: Movisie).

Valt een vrijwilliger ook onder de arbowetgeving?

Sinds 1 januari 2007 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) in beginsel niet meer van toepassing op vrijwilligers. Alleen als er ernstige risico’s aanwezig zijn, blijven de arbovoorschriften wel van toepassing. Voor vrijwilligers die tot de omschreven kwetsbare groepen behoren, blijven een aantal aanvullende voorschriften gelden.

Vrijwilligersorganisaties blijven, op basis van hun zorgplicht, verantwoordelijk en aansprakelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor hun vrijwilligers. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 7:658) staat beschreven dat de werkgever aansprakelijk is als hij/zij toerekenbaar te kort schiet in de zorgverplichting.
Omdat er geen sprake hoeft te zijn van een arbeidsovereenkomst, vallen ook stagiaires en vrijwilligers onder dit artikel.

In de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit worden de werk- en rusttijden voor werknemers geregeld. Sinds 2007 gelden er uitzonderingsregels voor vrijwilligers waardoor zij niet meer volledig aan deze regelgeving zijn gebonden. 

Zo worden de arbeidstijden van vrijwilligers niet meer van overheidswege beperkt en zijn organisaties niet meer verplicht de arbeids- en rusttijden van vrijwilligers te registreren. In artikel 2.1:2 van het Arbeidstijdenbesluit kun je lezen welke artikelen niet van toepassing voor het vrijwilligerswerk.

Let op! Vrijwilligers van 16 of 17 jaar mogen geen vrijwilligerswerk doen tussen 23.00 en 06.00 uur. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen buiten schooltijd alleen lichte, niet-industriële hulparbeid verrichten. Deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van het vrijwilligerswerk.
Wil je meer weten, kijk dan op www.vrijwilligerswerk.nl in het kennisdossier Veilige Arbeidsomstandigheden.

Ik heb een Bijstandsuitkering. Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Jazeker, maar er  zijn wel enkele regels waar je rekening mee dient te houden. Neem daarom altijd eerst contact op met je klantmanager en vraag welke regels en afspraken voor jouw gelden voor je met vrijwilligerswerk begint.

Het kan zijn dat de hoogte van de vrijwilligersvergoeding die je krijgt, invloed heeft op de hoogte van je uitkering. 

Heeft mijn organisatie een ANBI of SBBI status?

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) kan belastingvoordeel krijgen. Uw organisatie dient de status zelf bij de Belastingdienst aan te vragen. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële organisaties zijn meestal geen ANBI. Mogelijk kunnen deze instellingen wel als sociaal belangenbehartigende instelling (SBBI) worden beschouwd. Ook hier is belastingvoordeel mogelijk.

Voor een vrijwilliger is het nuttig om te weten welke status de organisatie heeft waarvoor hij of zij werkt. In sommige gevallen is er recht op belastingaftrek. Wil je meer weten? Klik dan hier.

Ben ik als vrijwilliger verzekerd?

De gemeente Maassluis heeft een collectieve verzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Deze is voor alle vrijwilligers in Maassluis. Dus ja, je bent verzekerd als je:

 • vanuit Nederland georganiseerd, onverplicht en onbetaald werk doet.

 • vrijwilligerswerk doet in het kader van de gemeentelijke tegenprestatie.

 • werk doet voor anderen of de samenleving.

 • werk doet met maatschappelijk belang (niet verzekerd: vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers).

Om gebruik te kunnen maken van de verzekering hoef je je niet aan te melden. Je vult direct na de opgelopen schade het schadeformulier in.

Onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Maassluis vallen ook: maatschappelijke stagiairs, mantelzorgers (minimaal 8 uur per week, aan een chronisch zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur en de zorg is niet voor een hulpverlenend beroep) en inzittenden (van motorrijtuig dat een vrijwilliger of mantelzorger bestuurt) tijdens vrijwilligerswerk of mantelzorg.

Waar is een Verklaring Omtrent Gedrag voor?

Een organisatie kan je vragen om een verklaring omtrent gedrag. Deze vraag je zelf aan bij de gemeente. De formulieren kun je vinden bij dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Sommige organisaties vergoeden de onkosten hiervoor. Bij een VOG-aanvraag gaat de minister van Justitie na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen geen VOG krijgen voor de functie van trainer/begeleider van een jeugdteam. Maar hij zal hem wellicht wel krijgen als hij hem nodig heeft om financieel medewerker bij een autobedrijf te kunnen worden. Het gaat dus om de relatie tussen de gepleegde delicten en de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Het feit dat iemand zo’n verklaring krijgt, betekent dus niet dat diegene nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Overig

Wat kan ik doen als mijn vraag er niet tussen staat?

Je kunt altijd contact opnemen tijdens onze spreekuren op dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 of woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Dit kan telefonisch via 14010, per mail via vrijwilligerssteunpunt@maassluis.nl of kom naar balie 7 in het Stadhuis.