COORDINATOR THUISADMININISTRATIE

Contact

Details

Dienst Verzorging/begeleiding/maatje
Code V0739
Publicatiedatum 05-06-2019

Eigenschappen

Vervoer benodigd Nee
Ervaring gewenst Nee

Omschrijving

Coördinator Thuisadministratie in Vlaardingen

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in één van de vele activiteiten van Humanitas.

De afdeling Humanitas Nieuwe Waterweg Noord (NWN) houdt zich vooral bezig met de Thuisadministratie (TA)

en heeft daarvoor twee activiteiten: schuldpreventie en hulp bij de (financiële) administratie. Jaarlijks geven onze

vrijwilligers talloze deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun

situatie te veranderen.

NWN is onderdeel van de vereniging Humanitas en is actief in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis.

Door het succes van Humanitas Thuisadministratie is er ruimte ontstaan voor uitbreiding. Wij zijn op zoek naar

een coördinatoren die deze activiteit wil begeleiden in Vlaardingen.

Profiel Vrijwillig Coördinator Humanitas

De Vrijwillig Coördinator (VC) is verantwoordelijk voor de organisatie van de koppelingen tussen deelnemer en

vrijwilliger en de ondersteuning aan de vrijwilligers.

Taken en verantwoordelijkheden

Doet intakes met deelnemers en zorgt voor de koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger;

Begeleidt individuele vrijwilligers en stimuleert hen om deel te nemen aan de vrijwilligersbijeenkomsten en deskundigheidsbevordering

Organiseert vrijwilligersbijeenkomsten (in de vorm van uitwisseling en intervisie)

Bewaakt de voortgang van de koppeling

Registreert in het Humanitas Registratie Systeem (HRS) en doet tussentijds verslag aan het bestuur

Fungeert als eerste aanspreekpunt voor het bestuur van de afdeling rondom Thuisadministratie

Neemt deel aan deskundigheidsbevordering VC (basistraining Thuisadministratie, intervisie, themabijeenkomsten e.d.)

Werkt samen met collega-coördinatoren

Urenbesteding

Uitgangspunt is dat de VC gemiddeld 8 uur per week inzetbaar is.

Wat we vragen

Affiniteit met visie en waarden van Humanitas

Affiniteit met en ervaring in het ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers

Coaching vaardigheden

Openstaan voor feedback

Geduld en doorzettingsvermogen

Affiniteit met het (financieel) administreren

Bereidheid tot flexibele werktijden

We bieden:

Een coördinatorfunctie binnen een professionele vrijwilligersorganisatie met landelijke ondersteuning

De mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn en samen met collega-coördinatoren het succes van TA verder uit te bouwen

Een introductieprogramma, waaronder een training en ondersteuning vanuit de vereniging

Een onkostenvergoeding

Solliciteren?

Is je belangstelling gewekt? Mail dan je motivatie en CV naar Leen Hokke, bestuurslid Humanitas NWN,

(l.hokke3@chello.nl) of neem contact op met Yvonne Lopes, coördinator thuisadministratie, voor meer

informatie, telefoon: 06-351 17 766